Dotace Nová Zelená úsporám "Na klíč"


"Na klíč" provedem komplexní přípravu dokumentů pro podání dotační žádosti pro program Nová Zelená úsporám na zateplení Vašeho objektu. Naše úspěšnost v získávání dotací Zelená úsporám je 100% z podaných žádostí a za dobu existence dotačního titulu jsme našim klientům získali bez mála 75 milionů korun (viz reference).

Připravíme podklady pro rodinné domy, panelové bytové domy i bytové domy zděné. Výše finančních prostředků, které je možno získat pro komplexní zateplení objektu, se pohybuje v hladinách 30, 40 a 55 % způsobilých výdajů na zateplení. Konkrétní zařazení objektu do dotační hladiny vždy vyčísluje až odborný energetický posudek, zpracovaný na řešený objekt.


Podívejte se na televizní rozhovor s energetickým specialistou na téma Nová Zelená úsporám z data 5. prosince 2014.

televizní rozhovor


Samostatnou kapitolou je také vyřizování dotací Nová Zelená úsporám na výstavbu rodinných domů v pasivním standartu. V případě, že se chystáte stavět rodinný dům a rádi by jste využili jednorázovou dotaci Nová zelená úsporám ve výši 600 tísíc korun, doporučujeme objekt již od začátku projektovat jako pasivní. Pro přípravu projektové dokumentace, odborného energetického posudku a dotační žádosti, jsme Vám k dispozici.


Pro zpracování cenové nabídky na řešený objekt nás kontaktujte.