Energetický štítek obálky budovy

fasada


Energetický štítek obálky budovy je velmi často mezi laickou veřejností zaměňován s průkazem energetické náročnosti budovy. Přesto, že mají oba dokumenty zdánlivě podobný grafický výstup, jedná se o zcela odlišné dokumenty a nelze je zaměňovat. Dokument, který je součástí projektové dokumentace pro stavební povolení, a je nutný k prodeji nemovitosti a k jejímu pronájmu, se nazývá Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Více o energetickém štítku ...

Energetický štíte je dokument stanoven normou ČSN 730540-2/2002. Jedná se o obdobný dokument jako energetický průkaz budovy. Zásadní rozdíl v obou dokumentech je však v tom, že energetický průkaz hodnotí budovu s ohledem na spotřebu energie, kdežto energetický štítek hodnotí budovu pouze s ohledem na její tepelně technické vlastnosti obálky budovy, které jsou definovány pomocí průměrného součinitele prostupu tepla.