Průkaz energetické náročnosti budovy


Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vychází z požadavku národní legislativy o energetické náročnosti budov a hodnotí budovu jako celek. Výpočet zahrnuje hodnocení tepelně technických vlastností obálky budovy, včetně zohlednění vlastností zdrojů tepla na vytápění a přípravu TUV a z hlediska dalších aspektů. Platnost dokumentu je 10 let od data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy.


Podívejte se na televizní rozhovor s energetickým specialistou na téma Průkaz energetické náročnosti budovy z data 24. října 2014.

televizní rozhovor


Zpracování PENB je vyžadováno v těchto případech

  • je součástí dokumentace pro stavební povolení u všech novostaveb
  • je nutno nechat vypracovat při větších změnách dokončených budov ( = rekonstrukcích, kdy je dotčeno více jak 25% obálky budovy)
  • je nutno nechat vypracovat při prodeji budovy nebo její ucelené části (předkládá se nejpozději k podpisu kupní smlouvy), platnost od 1. 1. 2013
  • je nutno nechat vypracovat při pronájmu nemovitosti jako celku (předkládá se nejpozději k podpisu nájemní smlouvy), platnost od 1. 1. 2016.

Pro zpracování PENB na Váš objekt potřebujeme

  • stávající projektovou dokumentaci objektu (často majitel nalezne na příslušném Stavebním úřadu), v případě potřeby provedeme zaměření nemovitosti pro účely zpracování PENB
  • absolvovat prohlídku objektu, včetně pořízení fotodokumentace
  • do 5-ti pracovních dnů na zpracování dokumentu

Pro zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy nás kontaktujte.