Energetický audit

fasada


Energetický audit vychází ze zákona č. 406/2000 Sb., analyzuje únik tepla obálkou budovy a hospodaření se všemi druhy energií vsupujícími a spotřebovávanými v objektu (ohřev teplé vody, vytápění, osvětlení, větrání, chlazení) a zároveň navrhuje ekonomicky nejvýhodnější varianty úsporných opatření.

Výsledkem energetického auditu je vyčíslení návratnosti jednotlivých variant navržených opatření a porovnání produkce kysličníku uhličitého, respektive vyčíslení úspory produkce tohoto plynu.

Pro zpracování cenové nabídky na řešený objekt nás kontaktujte.